Home

Ana Hatherly. O cisne intacto: outras metáforas, Notas para uma teoria do poema—ensaio (Limiar, 1983)

Que te vencella corpo

que te vencella corpo
ao enxame táctico dos afectos

terror?

deleite?

febre?

O desexo penétranos no corpo
De maneira cada vez máis detallada


Que te vincula cuerpo

que te vincula cuerpo
al enjambre táctico de los afectos

terror?

deleite?

fiebre?

El deseo nos penetra en el cuerpo
De manera cada vez más detallada


Que te vincula corpo

que te vincula corpo
ao enxame tático dos afetos

terror?

deleite?

febre?

O desejo penetra-nos no corpo
De maneira cada vez mais detalhada