Home
Imagem: Taylor Dunner

Maria Sousa, A mulher ilustrada, do Lado esquerdo, 2013.


sei que falar de ausência é chamar-te para o poema

para que sejas apenas uma silhueta recortada ao acaso na parede

prefiro uma descrição onde tudo é paisagem

e incluo árvores para assim te transformar

numa mancha que as folhas escondem

como um vazio preenchido pela sombra


sei que falar de ausencia é chamarte para o poema

para que sexas apenas unha silueta recortada ao acaso na parede

prefiro unha descrición onde todo é paisaxe

e inclúo árbores para así transformarte

nunha mancha que as follas agochan

coma un baleiro ocupado pola sombra


sé que hablar de ausencia es llamarte para el poema

para que seas apenas una silueta recortada al azar en la pared

prefiero una descripción donde todo es paisaje

e incluyo árboles para así transformarte

en una mancha que las hojas esconden

como un vacío rellenado por la sombra