Home
Imagem: Sarah Biagini

Inés Ramón. Anatemnéin. Tigres de papel, 2016

22

Una lluvia de herrumbre entreabre el grito.

 

Las grietas de la noche arrojan púas

a los ojos de la escarcha.

 

Una alondra envuelta en llamas

anuncia

lo invisible.


22

Unha choiva de ferruxe entreabre o berro.

 

As fendas da noite arroxan púas

aos ollos do carouxo

 

Unha laverca envolta en lapas

anuncia

o invisíbel.


22

Uma chuva de ferrugem entreabre o grito.

 

As fendas da noite arremessam ferrões

aos olhos da geada.

 

Uma cotovia envolta em chamas

anuncia

o invisível.