Home
Foto: Andrés Serrano

Inés Ramón. Anatemnéin. Tigres de papel, 2016

1

Vira a faca

irrompe

no desejo

de trespassar a cicatriz

de atravessar a luz

de explodir a sucessão

inútil

a avidez imensa da noite.

.

Vira

e adverte a loucura

espreita

e é olhada

corrosiva a abrir uma seiva

onde não há já ossos

.

para roer.


1

Vira o coitelo

irrompe

no desexo

de traspasar a cicatriz

de atravesar a luz

de estourar a sucesión

inútil

o devezo inmenso da noite.

.

Vira

e advirte a tolemia

asexa

e é mirada

corrosiva abrindo un suco

onde non hai xa osos

.

que roer.


Gira el cuchillo

irrumpe

en el deseo

de traspasar la cicatriz

de atravesar la luz

de estallar la sucesión

inútil

la avidez inmensa de la noche.

.

Gira

y advierte la locura

acecha

y es mirada

corrosiva abriendo un surco

donde no hay ya huesos

.

que roer.