Home

merce ozaslam

Imagem: Merve Ozaslan

Erika Martínez

Chocar con algo. 2017, Pre-Textos

PRUEBAS CIRCULARES

Jugar a las muñecas supone la primera performance de tu vida. Diferentes mujeres representando dentro de ti las mismas escenas, renuncias, caídas de párpados.

¿Desde cuándo se repite lo femenino?

De niña me pidieron que escribiera las instrucciones de una yincana y sólo me salían pruebas circulares porque jugaba por defecto al aro o a la comba.

No es lo mismo ir de un sitio a otro, como el balón a la meta, que permanecer en el centro de un giro. A quién no le gustaba proyectarse, lanzar una peonza.

Si insistes muchas veces en un solo movimiento, se produce un exceso que rompe el círculo o genera un aura de polvo: aquello que rebasa concierne a la lírica.


PROBAS CIRCULARES

Xogar coas bonecas supón a primeira performance da túa vida. Diferentes mulleres a representar dentro de ti as mesmas escenas, renuncias, caídas de pálpebras.

Dende cando se repite o feminino?

De nena pedíranme que escribise as instrucións dunha xincana e só me saían probas circulares porque xogaba por defecto ao aro o à corda.

Non é o mesmo ir dun sitio a outro, como o balón á meta, que permanecer no centro dun xiro. A quen non lle gustaba proxectarse, lanzar unha buxaina.

Se insistes moitas veces nun só movemento, prodúcese un exceso que rompe o círculo ou xera un aura de po: aquilo que reborda concirne á lírica.


PROVAS CIRCULARES

Brincar com as bonecas supõe a primeira performance da tua vida. Diferentes mulheres a representar dentro de ti as mesmas cenas, renúncias, quedas de pálpebras.

Desde quando se repete o feminino?

Em menina pediram-me para escrever as instruções de uma gincana e só me saíam provas circulares porque brincava por defeito ao aro ou à corda.

Não é a mesma coisa ir de um sítio a outro, como a bola até à meta, e permanecer no centro de uma rotação. Quem não gosta de se projetar, atirar o pião.

Se insistires muitas vezes num único movimento, cria-se um excesso que quebra o círculo ou gera uma aura de pó: aquilo que transborda concerne à lírica.


Revisora da tradução para português: Sara I. Veiga