Home

Abraham Pérez. Fragmento/Creba (Galaxia, 2020)

 


NATUREZA/MUNDO

 

IMPLANTES e prolongacións

en plantas

que se estenden

por toda unha superficie.

 

Espazos cohabitados

en láminas metálicas

paralelas ao mar.

Pura vibración da materia.

Sen vida ou unha

comprensión figurada

previamente.

 

Recorte interior,

dualidade de senso,

e creba da representación.

NATUREZA/MUNDO

 

IMPLANTES e prolongações

em plantas

que se estendem

por toda uma superfície.

 

Espaços coabitados

em lâminas metálicas

paralelas ao mar.

Pura vibração da matéria.

 

Sem vida ou uma

compreensão figurada

previamente.

 

Recorte interior,

dualidade de senso,

e quebra da representação

NATURALEZA/MUNDO

 

IMPLANTES y prolongaciones

en plantas

que se extienden

por toda una superficie.

 

Espacios cohabitados

en láminas metálicas

paralelas al mar.

Pura vibración de la materia.

 

Sin vida o una

comprensión figurada

previamente.

 

Recorte interior,

dualidad de sentido,

y quiebra de la representación.