Home

Elvira Ribeiro Tobío (Cerponzóns, Pontevedra, 1971). Escritora, tradutora e ceramista, cursou estudos de Maxisterio na súa cidade natal e de Filoloxía galego-portuguesa na USC, formación que ampliou nas universidades de Lisboa e de Coimbra. Ademais, formouse en cerámica artística coa creadora Berta Pazos.

 En 2005 publica o seu primeiro libro individual, Andar ao leu, na colección Tambo da Deputación de Pontevedra, e ese mesmo ano publícase tamén Arxilosa (Premio Rosalía de Castro de Cornellà). En 2007 resulta finalista do Premio Merlín de literatura infantil co libro de poemas monovocálicos pAlAbrAs brAncAs, que será escollido como o libro infantil mellor editado de 2008 nos premios da Asociación Galega de Editores. En 2009 concédenlle o premio Victoriano Taibo de poesía por Biografía da Multitude, escrita xunto coa tamén poeta, actriz e performer Silvia Penas. En 2010 aparece na revista Grial o poemario Siberia, mon amour (Grial nº186) que anos despois (2017) se vai converter en libro-obxecto. En 2011 é merecente do Premio Illas Sisargas de poesía erótica polo libro carnia haikai(Caldeirón, 2012. En 2013 recibe o Premio de poesía Avelina Valladares polo volume intitulado corpos transitivos (Fervenza, 2013) e, ao ano seguinte, sae do prelo o seu segundo libro destinado ao público infantil: As redes de Inés (Xerais, 2014). Os poemas playlist para unha retirada obteñen en 2015 o IV certame de poesía Manuel Leiras Pulpeiro do Concello de Mondoñedo. En 2017 escribe para Urco Editora a biografía, adaptada para o público infantil, da artista plástica Maruja Mallo. A súa última achega á poesía até a data é Welcome to Sing Sing(Barbantesa, 2017).

A obra de Elvira Ribeiro aparece en antoloxías como Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia (2005),  Pontevedra literaria. Antoloxía de textos en homenaxe á Boa Vila (Concello de Pontevedra/Fundación CaixaGalicia, 2009), Erato bajo la piel del deseo (Sial Ediciones, 2010), Veinte puntos de fuga (El perro y la rana, Caracas, 2011), Poetízate (Xerais, 2011) ou  Novas de poesía. 17 poetas(Fundación Uxío Novoneyra, 2013). Textos da súa autoría foron traducidos a idiomas como o español, alemán, croata, portugués, inglés ou esperanto.


Elvira Ribeiro Tobío (Cerponzóns, Pontevedra, 1971). Escritora, traductora y ceramista, cursó estudios de Magisterio en su ciudad natal y de Filología gallego-portuguesa en la USC, formación que amplió en las universidades de Lisboa y de Coimbra. Además, se formó en cerámica artística con la creadora Berta Pazos.

 En 2005 publica su primer libro individual, Andar ao leu, en la colección Tambo de la Diputación de Pontevedra, y ese mismo año se publica también Arxilosa (Premio Rosalía de Castro de Cornellà). En 2007 resulta finalista del Premio Merlín de literatura infantil con el libro de poemas monovocálicos pAlAbrAs brAncAs, que será escogido como el libro infantil mejor editado de 2008 en los premios de la Asociación Galega de Editores. En 2009 le conceden el premio Victoriano Taibo de poesía por Biografía da Multitude, escrito junto con la también poeta, actriz y performer Silvia Penas. En 2010 aparece en la revista Grial el poemario Siberia, mon amour (Grial nº186) que años después (2017) se convertirá en libro-objeto. En 2011 es merecedora del Premio Illas Sisargas de poesía erótica por el libro carnia haikai (Caldeirón, 2012). En 2013 recibe el Premio de poesía Avelina Valladares por el volumen titulado corpos transitivos (Fervenza, 2013) y, el año siguiente, sale a la luz su segundo libro destinado al público infantil: As redes de Inés (Xerais, 2014). Los poemas playlist para unha retirada obtienen en 2015 el IV certamen de poesía Manuel Leiras Pulpeiro del Ayuntamiento de Mondoñedo. En 2017 escribe para Urco Editora la biografía, adaptada para el público infantil, de la artista plástica Maruja Mallo. Su última obra poética es Welcome to Sing Sing (Barbantesa, 2017).

La obra de Elvira Ribeiro aparece en antologías como Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia (2005),  Pontevedra literaria. Antoloxía de textos en homenaxe á Boa Vila (Concello de Pontevedra/Fundación CaixaGalicia, 2009), Erato bajo la piel del deseo (Sial Ediciones, 2010), Veinte puntos de fuga (El perro y la rana, Caracas, 2011), Poetízate (Xerais, 2011) o  Novas de poesía. 17 poetas (Fundación Uxío Novoneyra, 2013). Textos de su autoría fueron traducidos a idiomas como el español, alemán, croata, portugués, inglés o esperanto.


Elvira Ribeiro Tobío (Cerponzóns, Pontevedra, 1971). Escritora, tradutora e ceramista, cursou estudos de Magistério na sua cidade natal e de Filologia galego-portuguesa na USC, formação que ampliou nas universidades de Lisboa e de Coimbra. Além disso, formou-se em cerâmica artística com Berta Pazos.

 Em 2005 publica o seu primeiro livro individual, Andar ao leu, na coleção Tambo, e esse mesmo ano publica também Arxilosa (Premio Rosalía de Castro de Cornellà). Em 2007 resulta finalista do Premio Merlín de literatura infantil com o libro de poemas monovogálicos pAlAbrAs brAncAs, que será eligido como o libro infantil melhor editado de 2008 nos prémios da Asociación Galega de Editores. Em 2009 concedem-lhe o prémio Victoriano Taibo de poesia por Biografía da Multitude, escrita junto com a também poeta, atriz e performer Silvia Penas. Em 2010 aparece na revista Grial o poemario Siberia, mon amour (Grial nº186) que anos depois (2017) se converte em livro-objeto. Em 2011 ganha o Prémio Illas Sisargas de poesia erótica com o livro carnia haikai (Caldeirón, 2012. Em 2013 recebe o Prémio de poesia Avelina Valladares com a obra intitulada corpos transitivos (Fervenza, 2013) e, um ano depois, sai do prelo o seu segundo livro para público infantil: As redes de Inés (Xerais, 2014). Os poemas playlist para unha retirada obtêm em 2015 o IV certame de poesía Manuel Leiras Pulpeiro do Concello de Mondoñedo. Em 2017 escreve para Urco Editora a biografia, adaptada para o público infantil, da artista plástica Maruja Mallo. A sua última aproximação à poesia até a data é Welcome to Sing Sing (Barbantesa, 2017).

A obra de Elvira Ribeiro aparece em antologias como Das sonorosas cordas. 15 poetas desde Galicia (2005),  Pontevedra literaria. Antoloxía de textos en homenaxe á Boa Vila (Concello de Pontevedra/Fundación CaixaGalicia, 2009), Erato bajo la piel del deseo (Sial Ediciones, 2010), Veinte puntos de fuga (El perro y la rana, Caracas, 2011), Poetízate (Xerais, 2011) ou  Novas de poesía. 17 poetas(Fundación Uxío Novoneyra, 2013). Textos da sua autoria foram traduzidos para idiomas como o espanhol, alemão, croata, português, inglês ou esperanto.


Poemas:

de Welcome to Sing Sing:

Vis a Vis

de Andar ao leu:

Falarei na lingua de...