Home

fran-por-ivan-barreiro

Foto: Iván Barreiro

Francisco Cortegoso (1985-2016)

Estudou filoloxía galega na universidade de Santiago. Os seus primeiros poemas apareceron na Revista das Letras de Galicia hoxe, no 2008. En 2013 gañou o premio de poesía Pérez Parallé con Memorial e danza, que sería publicado no ano seguinte por Espiral Maior. En 2016 publícase Suicidas na editorial Chan da Pólvora.


Francisco Cortegoso (1985-2016)

Estudió filología gallega en la universidad de Santiago. Sus primeros poemas aparecieron en la Revista das Letras de Galicia hoxe, en 2008. En 2013 ganó el premio de poesía Pérez Parallé con Memorial e danza, que sería publicado el año siguiente por Espiral Maior. En 2016 se publica Suicidas en la editorial Chan da Pólvora.


Francisco Cortegoso (1985-2016)

Estudou filologia galega na universidade de Santiago. Os seus primeiros poemas apareceram na Revista das Letras de Galicia hoxe, no 2008. Em 2013 ganhou o prémio de poesia Pérez Parallé com Memorial e danza, que seria publicado no ano seguinte por Espiral Maior. Em 2016 publica-se Suicidas na Editorial Chan da Pólvora.


 Poemas:
Memorial e danza I

Memorial e danza II

Memorial e danza III

Anúncios