Home

tarkovskiFoto: Andrej Tarkovski

quen fai asubiar as copas

cos dedos húmidos

do febreiro máis longo?

.

escoitando desde a porta

desta penumbra caseira en construción

unha tu rodeada de gatos imaxinarios


quien hace silbar las copas

con los dedos húmedos

del febrero más largo?

.

escuchando desde la puerta

de esta penumbra casera en construcción

una tú rodeada de gatos imaginarios


quem faz assobiar as taças

com os dedos húmidos

do fevereiro mais longo?

.

escutando desde a porta

desta penumbra caseira em construção

uma tu rodeada de gatos imaginários