Home

Ministério de Educação. Rui de Almeida Paiva. Douda Correria, 2015.

En la calle junto al parterre una servilleta de papel estrujada imita la redondez del planeta. Dos mujeres en marcha conversan sobre sus malvados hijos de marcha. Sobre ellas una paloma encoge las alas en pleno vuelo hasta entrar en total sintonía con la gravedad. Por encima de unas gafas de pasta un hombre escudriña desconfiado y después se mete de nuevo tras las gafas, escudriñando finalmente con confianza. La servilleta permanecerá estrujada junto al parterre hasta el final de esta página. En la habitación vecina las ventanas azules están cerradas. De repente, las ventanas azules, sin gran justificación, se mantienen cerradas. Del otro lado de las ventanas azules, en el oscuro cuarto, permanece un hombre de cuerpo y alma. Bajo las sábanas frecuenta la oscuridad con ojos saltones. Con respecto a los días, supo en tiempos desaparecer en ellos lo mínimo posible. A veces siente falta de los mínimos. El hombre de cuerpo y alma, dichas las cosas a medida, se dejó adelantar por la madrugada. Por él ganan terreno los pequeños ruidos: una servilleta estrujándose, dos mujeres, una paloma, las gafas de un hombre. De inmediato pasa una línea de pensamientos: ¿Es posible escudriñar la oscuridad con los ojos cerrados? ¿Y captar el silencio tapando los oídos?

Se escuchan silbidos, allá fuera. El hombre de cuerpo y alma, creyendo en los silbidos aquí dentro, propone empezar un curso intensivo sobre el silencio, las sombras, rotación del alma alrededor del cuerpo.

Al final de la historia una servilleta estrujada tal como estaba prometido. Allí está él, abandonado, impulsando el letargo. Todo indicaba que el texto iba a acabar así, pero, de un momento a otro, sin preaviso, imitando al planeta, la servilleta permanecerá inmóvil junto al paterre.


Na rúa xunto ao xardín un pano de papel esmagado imita a redondez do planeta. Dúas mulleres en marcha conversan sobre os seus malvados fillos de marcha. Sobre elas unha pomba encolle as azas en pleno voo até entrar en total sintonía coa gravidade. Por riba duns lentes de pasta un home espreita desconfiado e logo métese de novo por detrás dos lentes espreitando finalmente con confianza. O pano permanecerá esmagado xunto ao xardín até o fin desta páxina. Na habitación veciña as xanelas azuis están pechadas. De súpeto, as xanelas azuis, sen gran justificación, mantéñense pechadas. Doutro lado das xanelas azuis, no escuro cuarto, permanece un home de corpo e alma. Debaixo das sabas frecuenta a escuridade de ollos reboutados. En canto aos días, soubo en tempos desaparecer neles o mínimo posíbel. A veces sente falta dos mínimos. O home de corpo e alma, ditas as cousas a medida, deixouse adiantar pola madrugada. Por el gañan terreo os pequenos ruídos: un pano a esmagarse, dúas mulleres, unha pomba, os lentes dun home. Deseguido pasa unha liña de pensamentos: É posíbel espreitar a escuridade cos ollos pechados? E captar o silencio tapando os ouvidos?

Óuvense asubíos, alá fora. O home de corpo e alma, acreditando nos asubíos aquí dentro, propón comezar un curso intensivo sobre o silencio, as sombras, rotación da alma á volta do corpo.

No final da historia un pano de papel esmagado tal e como estaba prometido. Alí está el, abandonado, impulsando a letarxia. Todo indicaba que o texto ía acabar así, mais, dun momento a outro, sen preaviso, imitando ao planeta, o pano permanecerá inmóbil xunto ao xardín.


Na rua junto ao canteiro um guardanapo de papel amachucado imita a redondez do planeta. Duas mulheres em andamento conversam sobre os seus malvados filhos em andamento. Por cima delas um pombo encolhe as asas em pleno voo até entrar em total sintonia com a gravidade. Sobre uns óculos de massa um homem espreita desconfiado e logo se mete de novo por detrás dos óculos espreitando finalmente com confiança. O guardanapo permanecerá amachucado junto ao canteiro até ao fim desta página. Na habitação vizinha as janelas azuis estão fechadas. De repente, as janelas azuis, sem grandes justificações, mantêm-se fechadas. Do outro lado das janelas azuis, no escuro quarto, permanece um homem de corpo e alma. Debaixo dos lençóis frequenta a escuridão de olhos esbugalhados. Quanto aos dias, soube em tempos desaparecer neles o mínimo possível. Às vezes sente falta dos mínimos. O homem de corpo e alma, ditas as coisas à medida, deixou-se ultrapassar pela madrugada. Por ele ganham terreno os pequenos ruídos: um guardanapo a amachucar-se, duas mulheres, um pombo, os óculos de um homem. De seguida passa uma linha de pensamentos: É possível espreitar a escuridão de olhos fechados? E captar o silêncio tapando os ouvidos?

Ouvem-se assobios, lá fora. O homem de corpo e alma, acreditando nos assobios cá dentro, propõe iniciar um curso intensivo sobre o silêncio, as sombras, rotação da alma à volta do corpo.

No final da história um guardanapo amachucado tal como estava prometido. Lá está ele, abandonado, impulsionando a letargia. Tudo indicava que o texto ia acabar assim, mas, de um momento para o outro, sem pré-aviso, imitando o planeta, o guardanapo permanecerá imóvel junto ao canteiro.

 

One thought on “MinistErio de Educação/ción de Rui Paiva

  1. Pingback: Ministério Da Educação – Rui de Almeida Paiva – Douda Correria

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s