Home

UM OURIÇO

Portanto era isto: pensar uma coisa completa
e inteira como ver um fruto desprender-se da árvore

como um grito se separa do corpo na sua matéria
de grito, uma coisa exposta à voracidade, um fruto,

um fragmento absoluto. O ouriço de Friedrich Schlegel
ia e vinha quando ninguém o via, espinhos virados para fora,

parava no escuro sem respirar, à mercê da impiedade e das crianças.
E nós continuávamos nisto: pensar essa coisa por dentro e por fora-

com tesoura e lápis inventá-la sem eira nem beira, e deixá-la na rua
a ver como mexia, a ver se nos fugia. Um fragmento absoluto,

um ouriço, denso por fora e frágil por dentro
(a atravessar a linha do caminho).

Comovente sempre o primeiro fruto na árvore, o crescente
sobressalto na afasia. Tracejados, recortes, uníamos os pontos

fortes de onde emergem as figuras; nas fotografias
seguíamos atentos a sinais mortos. O ouriço de Schlegel

ia e vinha noite após noite, pequeno, ágil, interdito. Entretanto
nós sonhávamos um corpo aflito, um sonho mais denso. Parados

na fronteira das coisas visíveis, confundíamos o dentro e o fora
as quebras internas e as coisas inteiras. É cada coisa

um fragmento absoluto? Sonhávamos com instrumentos
impossíveis, uma faca que cortasse apenas por dentro

os frutos incólumes ao mostrar-lhes o centro.


 

UN ERIZO

Entonces era esto: pensar una cosa completa
y entera como ver un fruto desprenderse del árbol

como un grito se separa del cuerpo en su materia
de grito, una cosa expuesta a la voracidad, un fruto,

un fragmento absoluto. El erizo de Friedrich Schlegel
iba y venía cuando nadie lo veía, espinas apuntando hacia fuera,

paraba en lo oscuro sin respirar, a merced de la impiedad y de los niños.
Y nosotros continuábamos en esto: pensar esa cosa por dentro y por fuera-

con tijera y lápiz inventarla sin oficio ni beneficio, y dejarla en la calle
a ver como se movía, a ver si se nos escapaba. Un fragmento absoluto,

un erizo, denso por fuera y frágil por dentro
(atravesando la línea del camino).

Conmovedor siempre el primer fruto en el árbol, el creciente
sobresalto en la afasia. Trazados, recortes, uníamos los puntos

fuertes de donde emergen las figuras; en las fotografías
seguíamos atentos a señales muertas. El erizo de Schlegel

iba y venía noche tras noche, pequeño, ágil, atónito. Mientras
nosotros soñábamos un cuerpo angustiado, un sueño más denso. Parados

en la frontera de las cosas visibles, confundíamos el dentro y el afuera
las roturas internas y las cosas enteras. ¿Es cada cosa

un fragmento absoluto? Soñábamos con instrumentos
imposibles, un cuchillo que cortase apenas por dentro

los frutos incólumes al mostrarles el centro.


UN OURIZO

Entón era isto: pensar unha cousa completa
e enteira coma ver un froito desprenderse da árbore

coma un grito se separa do corpo na súa materia
de grito, unha cousa exposta á voracidade, un froito,

un fragmento absoluto. O ourizo de Friedrich Schlegel
ía e viña cando ninguén o vía, espiñas viradas para fóra,

paraba no escuro sen respirar, á mercé da impiedade e dos cativos.
E nós continuabamos nisto: pensar esa cousa por dentro e por fóra-

con tesoira e lapis inventala sen oficio nin beneficio, e deixala na rúa
a ver como se mexía, a ver se nos fuxía. Un fragmento absoluto,

un ourizo, denso por fóra e fráxil por dentro
(a atravesar a liña do camiño).

Conmovedor sempre o primeiro froito na árbore, o crecente
sobresalto na afasia. Trazados, recortes, uniamos os puntos

fortes de onde emerxen as figuras; nas fotografías
seguiamos atentos a sinais mortos. O ourizo de Schlegel

ía e viña noite tras noite, pequeno, áxil, atónito. Mentres
nós soñabamos un corpo exhausto, un soño máis denso. Parados

na fronteira das cousas visíbeis, confundiamos o dentro e o fóra
as fracturas internas e as cousas enteiras. É cada cousa

un fragmento absoluto? Soñabamos con instrumentos
imposíbeis, un coitelo que cortase apenas por dentro

os froitos incólumes ao mostrarlles o centro.

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s