Home

ÓSCAR CURIESES (Madrid, 1972). É autor do libro de ficción Hombre en azul (Jekyll & Jill Editores, 2014) e dos libros de poemas Hay una jaula en cada pájaro (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2013), Dentro (Bartleby Editores, 2010) e Sonetos del útero (Bartleby Editores, 2007). Parte do seu traballo foi traducido ao francés (revista Le Fram, Bélgica) e ao inglés (revista Shearsman, Reino Unido). Así mesmo participou en distintos proxectos multidisciplinares como Biolencias (2007) co director de cine David Reznak, ou xunto cos músicos Edith Alonso e Antony Maubert na formación de audioperformance AMC313 cos que publicou El grito es un movimiento inacabado (2013). Na actualidade escribe o seu segundo libro de ficción, Matar a Mario, e prepara a publicación do seu último libro de poemas, intitulado Icebergs (2007-2014). En outono de 2015 aparecerá a súa tradución ao castelán de The Electric Comedy de Rolando Pérez na colección Transatlántica de Amargord Ediciones. É Doutor en Literatura Comparada pola UCM coa tese Leer en la imagen: Paul Auster y el cine (2012).


ÓSCAR CURIESES (Madrid, 1972). É autor do livro de ficção Hombre en azul (Jekyll & Jill Editores, 2014) e dos livros de poemas Hay una jaula en cada pájaro (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2013), Dentro (Bartleby Editores, 2010) e Sonetos del útero (Bartleby Editores, 2007). Parte do seu trabalho foi traduzido ao francês (revista Le Fram, Bélgica) e ao inglês na (revista Shearsman, Reino Unido). Assim mesmo tem participado em distintos projetos multidisciplinares como Biolencias (2007) com o diretor de cinema David Reznak, ou junto aos músicos Edith Alonso e Antony Maubert na formação de audioperformance AMC313 com os que publicou El grito es un movimiento inacabado (2013). Na atualidade escreve o seu segundo livro de ficção, Matar a Mario, e prepara a publicação do seu último livro de poemas intitulado Icebergs (2007-2014). Em outono de 2015 aparecerá a sua tradução ao castelhano de The Electric Comedy de Rolando Pérez na coleção Transatlántica de Amargord Ediciones. É Doutor em Literatura Comparada pela UCM com a tese Leer en la imagen: Paul Auster y el cine (2012).


ÓSCAR CURIESES (Madrid, 1972). Es autor del libro de ficción Hombre en azul (Jekyll & Jill Editores, 2014) y de los libros de poemas Hay una jaula en cada pájaro (Ya lo dijo Casimiro Parker, 2013), Dentro (Bartleby Editores, 2010) y Sonetos del útero (Bartleby Editores, 2007). Parte de su trabajo se ha traducido al francés (revista Le Fram, Bélgica) y al inglés en la (revista Shearsman, Reino Unido). Asimismo ha participado en distintos proyectos multidisciplinares como Biolencias (2007) con el director de cine David Reznak, o junto a los músicos Edith Alonso y Antony Maubert en la formación de audioperformance AMC313 con los que publicó El grito es un movimiento inacabado (2013). En la actualidad escribe su segundo libro de ficción, Matar a Mario, y prepara la publicación de su último poemario titulado Icebergs (2007-2014). En otoño de 2015 aparecerá su traducción al castellano de The Electric Comedy de Rolando Pérez en la colección Transatlántica de Amargord Ediciones. Es Doctor en Literatura Comparada por la UCM con la tesis Leer en la imagen: Paul Auster y el cine (2012).


Poemas:

Poema de Dentro