Home

Alba Cid (Ourense, 1989)

Licenciouse en Filoloxía Galega, Portuguesa e Románica na USC. Cuestión de liñas e raíces de palabras. Foi bolseira do Servizo de Normalización Lingüística durante case dous anos. Actualmente encóntrase en fase de doutoramento.

Desde nena, gañou diversos premios de relato e poesía, coma o 43 Concurso de Redacción Coca-Cola (2003), o Minerva (2007), o Ourense de Contos para a Mocidade (2010) ou o Gz/Xuventude Crea (2007, 2013, 2016); e participou nos libros Poética da casa (2006), 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca (2015), Librosconversos (2016) e No seu despregar (2016). Tamén publica creación e artigos en revistas coma Grial, Luzes ou Dorna, de cuxo consello de redacción fai parte.

Debuxa, fotografa e organiza viaxes. Achégase ás cousas para que o ruído retroceda: http://www.instagram.com/ollobasilisco


Alba Cid (Ourense, 1989)

Licenciou-se em Filoloxía Galega, Portuguesa e Románica na USC. Questão de linhas e raízes de palavras. Foi bolseira do Servizo de Normalización Lingüística durante quase dois anos. Atualmente encontra-se em fase de doutoramento.

Desde muito nova, ganhou diversos prémios de relato e poesia, como o 43 Concurso de Redacción Coca-Cola (2003), o Minerva (2007), o Ourense de Contos para a Mocidade (2010) ou o Gz/Xuventude Crea (2007, 2013, 2016); e participou nos livros Poética da casa (2006), 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca (2015), Librosconversos (2016) e No seu despregar (2016). Também publica criação e artigos em revistas como Grial, Luzes ou Dorna, de cujo conselho de redação faz parte.

Desenha, fotografa e organiza viagens. Aproxima-se às coisas para que o ruído retroceda: http://www.instagram.com/ollobasilisco


Alba Cid (Ourense, 1989)

Se licenció en Filoloxía Galega, Portuguesa e Románica en la USC. Cuestión de líneas y raíces de palabras. Fue becaria del Servizo de Normalización Lingüística durante casi dos años. Actualmente se encuentra en fase de doctorado.

Desde niña, ganó diversos premios de relato y poesía, como el 43 Concurso de Redacción Coca-Cola (2003), el Minerva (2007), el Ourense de Contos para a Mocidade (2010) o el Gz/Xuventude Crea (2007, 2013, 2016); y participó en los libros Poética da casa (2006), 6 poemas 6. Homenaxe a Federico García Lorca (2015), Librosconversos (2016) y No seu despregar (2016). También publica creación y artículos en revistas como Grial, Luzes o Dorna, de cuyo consejo de redacción forma parte.

Dibuja, fotografía y organiza viajes. Se acerca a las cosas para que el ruido retroceda: http://www.instagram.com/ollobasilisco


Poemas:
Ukai

Wing chun