Home

Rio Salvaxe 2

Imaxe: Xes Chapela

Gonzalo HermoA vida salvaxe. 2018, Arte de trobar.


A vida salvaxe 

 

Por algunha razón, souben que as palabras

acabarían borrando a experiencia

cando o poema chegase. 

 

Pero eu

atopei o camiño de regreso

ata este encontro:   

 

despídome do pecado.

Os meus pés pisan a terra,

acollen o seu tacto como se tocasen o mundo

e aquilo que é salvaxe dispón a súa orde

ao tempo que a memoria esvaece na textura.

 

O descoñecido di:

 

—Hai un peche entre a vida

e a vida dos demais

que estoura nun encontro.

Non se pode escribir ese suceso con palabras prestadas.

Cando a experiencia se impón, claudica o seu sentido.

 

Daquela tiven que escoller

entre a palabra e a vida.

 

Escollín a vida.

 

Pedinlle ao mundo que me abrise

o seu rostro salvaxe.


A vida selvagem

 

Por alguma razão, soube que as palavras

acabariam por apagar a experiência

quando o poema chegasse. 

 

Mas eu

encontrei o caminho de regresso

até este encontro:   

 

despeço-me do pecado.

Os meus pés pisam a terra,

acolhem o seu tato como se tocassem o mundo

e aquilo que é selvagem dispõe a sua ordem

ao tempo que a memória esvaece na textura.

 

O desconhecido diz:

 

—Há um fecho entre a vida

e a vida dos demais

que estoura num encontro.

Não é possível escrever esse acontecer com palavras emprestadas.

Quando a experiência se impõe, claudica o seu sentido.

 

Então tive de optar

entre a palavra e a vida.

 

Optei pela vida.

 

Pedi ao mundo que me abrisse

o seu rosto selvagem.


La vida salvaje 

 

Por alguna razón, supe que las palabras

acabarían borrando la experiencia

cuando el poema llegase. 

 

Pero yo

Encontré el camino de regreso

hasta este encuentro:   

 

me despido del pecado.

mis pies pisan la tierra,

acogen su tacto como si tocasen el mundo

y aquello que es salvaje dispone su orden

al tiempo que la memoria se disipa en la textura.

Lo desconocido dice:

 

—Hay un cierre entre la vida

y la vida de los demás

que explota en un encuentro.

No se puede escribir ese suceso con palabras prestadas.

Cuando la experiencia se impone, claudica su sentido.

 

Entonces tuve que escoger

entre la palabra y la vida.

 

Escogí a vida.

 

Le pedí al mundo que me abriese

su rostro salvaje


Revisora da tradução para o Português: Sara I. Veiga