Home

Gonzalo Hermo (Taragoña, Rianxo, 1987)

 

Licenciado en Filoloxía Galega pola USC, actualmente prepara a súa tese de doutoramento en onomástica e lingüística medieval. Poemas da súa autoría viron a luz en revistas coma Dorna ou Revista das Letras. En 2010 gaña o primeiro premio de poesía Xuventude Crea con Crac, que en 2011 edita Barbantesa e sobre o que Lázaro Louzao prepara un proxecto audiovisual de título homónimo. Poemas da súa autoría foron traducidos ao español e catalán en diversas antoloxías e panorámicas, entre elas Novas_de poesía, editada pola Fundación Uxío Novoneyra, ou Como cantan las piedras, da portorriqueña Isla Negra. Mantén activo o blog Tomando notas nunha escola para resentid@s. A finais de 2014 publícase o seu segundo libro de poemas, Celebración, gañador do premio Nacional de poesía Miguel Hernández, e en 2018, A vida Salvaxe, gañador do premio de poesía Afundación. 

Gonzalo Hermo (Taragoña, Rianxo, 1987)

 

Licenciado en Filología Gallega por la USC, actualmente prepara su tesis de doctorado en onomástica y lingüística medieval. Poemas de su autoría vieron la luz en revistas como Dorna o Revista das Letras. En 2010 gana el primer premio de poesía Xuventude Crea con Crac, que en 2011 edita Barbantesa y sobre o que Lázaro Louzao prepara un proxecto audiovisual de título homónimo. Poemas suyos han sido traducidos al español y catalán en diversas antologías y panorámicas, entre ellas Novas_de poesía, editada por la Fundación Uxío Novoneyra, o Como cantan las piedras, de la portorriqueña Isla Negra. Mantiene activo el blog Tomando notas nunha escola para resentid@s. A finales de 2014 se publica su segundo libro de poemas, Celebración, ganador del premio Nacional de poesía Miguel Hernández, y en 2018, A vida Salvaxe, ganador del premio de poesía Afundación. 

Gonzalo Hermo (Taragoña, Rianxo, 1987)

 

Licenciado em Filologia Galega pela USC, atualmente prepara a sua tese de doutoramento em onomástica e linguística medieval. Poemas da sua autoria viram a luz em revistas como Dorna ou Revista das Letras. Em 2010 ganha o primeiro prémio de poesia Xuventude Crea com Crac, que em 2011 é editado por Barbantesa e sobre o qual Lázaro Louzao prepara um projeto audiovisual de título homónimo. Poemas seus foram traduzidos ao castelhano e catalão em diversas antologias e panorâmicas, entre elas Novas_de poesía, editada pela Fundação Uxío Novoneyra, ou Como cantan las piedras, da porto-riquenha Isla Negra. Mantém ativo o blog Tomando notas nunha escola para resentid@s. A fins de 2014 publica-se o seu segundo livro de poemas, Celebración, ganhador do prémio Nacional de poesia Miguel Hernández, e em 2018, A vida Salvaxe, ganhador do prémio de poesia Afundación. 


Poemas:

de Celebración:

“As liñas da Man”

de A vida Salvaxe:

A vida salvaxe

O poldro

2 thoughts on “Gonzalo Hermo

  1. Pingback: tr3sreinos

  2. Pingback: A vida salvaxe de Gonzalo Hermo | tr3sreinos

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s