Home

YBC 7289

Luís Valle. Óstraka. (Galaxia, 2019)

 

A CONGOXA DA ASCUA

Porque furguei a claridade

até coñecer a sombra

no peito da nena suicida,

                                      por iso

amo todo o que me leva

                            aos teus pés

e comprendo

               a congoxa da ascua

que incendia o bosque. (…)

 

SINAIS

 

O salgueiro levantou

     con delicado alento

a sepultura baleira.

 

O vento perdeu altura

Para escribir

                  nesa campa       

partes dun nome

que ninguén xa coñece

                      e acender

a derradeira folla

da figueira

                coa ausencia

daquel corpo. (…)


A ANGÚSTIA DA ÁSCUA

Porque escarvei na claridade

até conhecer a sombra

no peito da menina suicida,

                                      por isso

amo tudo o que me leva

                            aos teus pés

e compreendo

               a angústia da áscua

que incendeia a floresta. (…)

 

SINAIS

 

O salgueiro levantou

     com delicado alento

a sepultura vazia.

 

O vento perdeu altura

Para escrever

                  nessa campa       

partes de um nome

que ninguém já conhece

                      e acender

a derradeira folha

da figueira

                coa ausência

daquele corpo. (…)


LA CONGOJA DEL ASCUA

Porque hurgué en la claridad

hasta conocer la sombra

en el pecho de la niña suicida,

                                      por eso

amo todo lo que me lleva

                            a tus pies

y comprendo

               la congoja del ascua

que incendia el bosque. (…)

 

SEÑALES

 

EL sauce levantó

     con delicado aliento

la sepultura vacía.

 

El viento perdió altura

para escribir

                  en esa losa       

partes de un nombre

que nadie ya conoce

                      y encender

la última hoja

de la higuera

                con la ausencia

de aquel cuerpo. (…)


Revisora da tradução para português: Sara I. Veiga