Home

Luís Valle (Lugo, 1977), humanista, escritor e artista plástico. Autor ou coautor de preto de trinta libros. Como poeta ten publicado o volume Zigurat (Scio, 2001), composto polos libros Jano, Jethro en Irán, Poemas para el silencio e Inacabado, e os poemarios Epitafio y corona para Manuel Quiroga (de la luna libros, 2007), A caída (Pen Clube Galicia, 2009), Fedor (Sotelo Blanco, 2011), Caderno do mendigo (Barbantesa, 2011), As cicatrices do Sol (Sotelo Blanco, 2015), Trona, o merlo (Barbantesa, 2015), Para que eu beba (Barbantesa, 2017) e Óstraka (Galaxia, 2019). Dúas décadas de producción poética pola que obtivo, entre outros, os premios Caixanova, Eusebio Lorenzo Baleirón e Manuel Lueiro Rey.


Luís Valle (Lugo, 1977), humanista, escritor e artista plástico. Autor ou coautor de cerca de trinta livros. Como poeta tem publicado o volume Zigurat (Scio, 2001), composto pelos livros Jano, Jethro en Irán, Poemas para el silencio e Inacabado, e os livros de poemas Epitafio y corona para Manuel Quiroga (de la luna libros, 2007), A caída (Pen Clube Galicia, 2009), Fedor (Sotelo Blanco, 2011), Caderno do mendigo (Barbantesa, 2011), As cicatrices do Sol (Sotelo Blanco, 2015), Trona, o merlo (Barbantesa, 2015), Para que eu beba (Barbantesa, 2017) e Óstraka (Galaxia, 2019). Duas décadas de produção poética com que obteve, entre outros, os prémios Caixanova, Eusebio Lorenzo Baleirón e Manuel Lueiro Rey.


Luís Valle (Lugo, 1977), humanista, escritor y artista plástico. Autor o coautor de cerca de treinta libros. Como poeta ha publicado el volumen Zigurat (Scio, 2001), compuesto por los libros Jano, Jethro en Irán, Poemas para el silencio e Inacabado, y los poemarios Epitafio y corona para Manuel Quiroga (de la luna libros, 2007), A caída (Pen Clube Galicia, 2009), Fedor (Sotelo Blanco, 2011), Caderno do mendigo (Barbantesa, 2011), As cicatrices do Sol (Sotelo Blanco, 2015), Trona, o merlo (Barbantesa, 2015), Para que eu beba (Barbantesa, 2017) y Óstraka (Galaxia, 2019). Dos décadas de producción poética por la que obtuvo, entre otros, los premios Caixanova, Eusebio Lorenzo Baleirón y Manuel Lueiro Rey.


Poemas:

de Para que eu beba

de Óstraka