Home

Imaxe: Audrius Stonys, Alone

Luís VallePara que eu beba (Barbantesa, 2017).


Non hai azul para afogar o amor. (…) Entre nós arde o bosque.

Não há azul para afogar o amor. (…) Entre nós arde a floresta.

No hay azul para ahogar el amor. (…) Entre nosotros arde el bosque.


A morte medra en círculos de campá e pranto e esgota na cidade a dozura das pervincas. Unha voz afirma: “ ti xa nunca terás a idade dos suicidas. O ceo é a ollada que escolliches, abrazado á pedra.”

A morte  cresce em círculos de sino e pranto e esgota na cidade a doçura das pervincas. Uma voz afirma: “tu já nunca terás a idade dos suicidas. O céu é o olhar que escolheste, abraçado à pedra.”

La muerte crece en círculos de campana el llanto y se agota en la ciudad la dulzura de las pervincas. Una voz afirma: “tú ya nunca tendrás la edad de los suicidas. El cielo es la mirada que escogiste, abrazado a la piedra.”


Nun só pan

(…) Convulsión de luz, danza de sílabas; un raio fere docemente o aire… Nos teus ollos arden os ritos. A noite amasa a nosa alma nun só pan.

Num só pão

(…) Convulsão de luz, dança de sílabas; um raio fere docemente o ar… Nos teus olhos ardem os ritos. A noite amassa a nossa alma num só pão.

En un solo pan

(…) Convulsión de luz, danza de sílabas; un rayo hiere dulcemente el aire… En tus ojos arden los ritos. La noche amasa nuestra alma en un solo pan.


Na miña cama agora viven dous paxaros amarelos… O primeiro esfúmase sereno entre zarapatas de néboa. O outro ecoa na sombra da lapa consumida.

Na minha cama vivem agora dois pássaros amarelos… O primeiro esfuma-se sereno entre favos de nevoeiro. O outro ecoa na sombra da chama consumida.

En mi cama ahora viven dos pájaros amarillos… El primero se esfuma sereno entre panales de niebla. El otro resuena en la sombra de la llama consumida.


P.S.

Quen olla agora como cambia de ritmo a luz no muro onde medran as malvas?

P.S.

Quem olha agora como muda de ritmo a luz no muro onde crescem as malvas?

P.S.

¿Quién mira ahora como cambia de ritmo la luz en el muro donde crecen las malvas?