Home
Fotograma: Szindbad de Huszárik Zoltán

Olga Novo. Monocromo verde. Cráter (Toxosoutos 2012).


Monocromo Verde

En ausencia de respiración absorbíamos aire con harina

nieve pura

las papas de los pobres de nosotros

(cuando había azúcar no había café):

restos de las cartillas de racionamiento metidos entre las muelas del juicio

final

el lino del hambre

tan blanco

rodeaba como un anillo de Saturno las paredes del estómago

la cinta de los sombreros de paja

y acostumbrados a morir día tras día

contemplábamos barro tirabeques estruendos demoledores dentro

ojos como maletas en las que el mundo se daba por vencido

una intuición de lágrimas escondidas en las arrugas bimilenarias de las ancianas

aturdidas y negras como sus vestidos de luto de la edad del hierro.

En ausencia de amor

un refajo comido por la polilla y el sol puesto a secar en el hogar

contenía los últimos escritos de Simone de Beauvoir

y el aborto que mató en lo profundo del pajar a Benigna de Remigio

sus labios amoratados que nunca vi flotan en mi pensamiento

se me aferra al corazón

querida toda

nunca correspondida

pasto de la eternidad que no hay

en ausencia de amor.

En ausencia de Historia

escribíamos en cuadernos de pizarra que se borraban con saliva

y vuelan formando círculos en el observatorio de Greenwich

pues en ningún mapa aparece este nombre venenoso

Vilarmao Vilarmao al lado de ningún santo patrón

en la puta diócesis de la nada

sólo hay un patio redondo

la elipsis espiritual por donde salen los cerdos de la cuadra y un tractor

Lu-Ve 34576 para delimitar el espacio.

En ausencia de Saber

la casa de la maestra yace como un cadáver expuesto bajo la lluvia

con las vigas intentando sostener la tabla del tres un problema de aritmética que nunca resolvimos

pero hay días en que una línea recta trazada en un encerado antiguo

resplandece en su estructura ósea

y todo nuestro pequeño mundo gruñe pobre de él

como si rezara un rosario digno de la existencia de Dios.

En ausencia de palabra

nos bastó el grito denunciador que es la noche del búho

en ausencia de pan

en ausencia de leche

en ausencia de trigo

contra el día cabrón que se levantaba antes que nadie.

En ausencia de futuro

rechinaron las ruedas de los carros o serían acaso metáforas deterioradas

aves de mal agüero que ostentan el poder.

El resto de los animales

golsan sobre los prados las mazorcas de maíz con los que se criaron

en señal de dolor

sí porque en ausencia de futuro

sólo hay ausencia

y tal vez esto que digo:

En ausencia de ti

de tanto morder las hierbas para contener el espasmo

digo tu nombre hasta que la lengua se me seque

y quedo toda igual a ti antes y después del tiempo

haciendo la fotosíntesis del amor

en la vanguardia de la nada

donde sólo se puede vivir pintada como un monocromo verde


Monocromático verde

Em ausência de respiração absorvíamos ar com farinha

neve pura

as papas dos pobres de nós

(quando havia açúcar não havia café):

restos das cartilhas de racionamento metidos entre as mós do juízo

final

o linho da fome

tão branco

rodeava como um anel de Saturno as paredes do estômago

a fita dos chapéus de palha

e afeitos a morrer dia após dia

contemplávamos barro chícharos estrondos demolidores dentro

olhos como maletas nas que o mundo se dava por vencido

uma intuição de lágrimas escondidas nas rugas bimilenárias das anciãs

aturdidas e negras

como os seus vestidos de luto da idade do ferro.

Em ausência de amor

um saiote comido pela traça e pelo sol posto a secar na lareira

continha os últimos escritos de Simone de Beauvoir

e o aborto que matou nas profundezas do palheiro

a Benigna de Remígio.

Os seus lábios amorados que nunca vi

flutuam no meu pensamento

engancha-se-me o coração

querida toda

nunca correspondida

pasto da eternidade que não há

em ausência de amor.

Em ausência de História

escrevíamos em cadernos de lousa que se apagavam com cuspo

e voam formando círculos no observatório de Greenwich

pois em nenhum mapa aparece este nome venenoso

Vilarmao Vilarmao ao pé de nenhum santo padroeiro

na merda da diocese do nada

só há um pátio redondo

a elipse espiritual por onde saem os porcos do cortelho

e um tractor

Lu-Ve 34576 para delimitar o espaço.

Em ausência de Saber

a casa da professora jaz como um cadáver exposto à chuva

com as vigas tentando ainda sustentar a tabuada do três

um problema de aritmética que nunca resolvemos

mas há dias em que uma linha recta traçada num quadro negro antigo

resplandece na sua estrutura óssea

e todo o nosso pequeno mundo grunhe pobrezinho ele

como se rezasse um rosário digno da existência de Deus.

Em ausência de palavra

abundou-nos o berro denunciador que é a noite do mocho

em ausência de pão

em ausência de leite

em ausência de trigo

contra o dia cabrão que se erguia mais cedo que ninguém.

Em ausência de futuro

rangeram as rodas dos carros ou seriam acaso metáforas deterioradas

aves de mau agoiro que ostentam o poder.

O resto dos animais

vomitam sobre os prados

os restolhos de milho com que se criaram

em sinal de dó

sim porque em ausência de futuro

só há ausência

e talvez isto que digo:

Em ausência de ti

de tanto morder ervas para conter o espasmo

digo o teu nome até que a língua seque

e fico toda igual a ti antes e depois do tempo

fazendo a fotossíntese do amor

na vanguarda do nada

onde só se pode viver pintada como um monocromático verde


Monocromo Verde

En ausencia de respiración absorbiamos aire con fariña

neve pura

as papas dos pobres de nós

(cando había azucre non había café):

restos das cartillas de racionamento metidos entre as moas do xuízo

final

o liño da fame

tan branco

rodeaba coma un anel de Saturno as paredes do estómago

a cinta dos sombreiros de palla

e afeitos a morrer día tras día

contemplabamos barro tirabeques estrondos demoledores dentro

ollos coma maletas nas que o mundo se daba por vencido

unha intuición de bágoas escondidas nas enrugas bimilenarias das anciás

aturdidas e negras coma os seus vestidos de loito da idade do ferro.

En ausencia de amor

un refaixo comido da polilla e do sol posto a secar na lareira

contiña os últimos escritos de Simone de Beauvoir

e o aborto que matou no profundo da palleira á Benigna de Remigio

os seus beizos amoratados que nunca vin flótanme no pensamento

afúngaseme o corazón

querida toda

nunca correspondida

pasto da eternidade que non hai

en ausencia de amor.

En ausencia de Historia

escribiamos en cadernos de pizarra que se borraban con cuspe

e voan formando círculos no observatorio de Greenwich

pois en ningún mapa aparece este nome velenoso

Vilarmao Vilarmao a rentes de ningún santo patrón

na puta diócese da nada

só hai un patio redondo

a elipse espiritual por onde saen os porcos do cortello e un tractor

Lu-Ve 34576 para delimitar o espazo.

En ausencia de Saber

a casa da mestra xace coma un cadavre exposto á chuvia

coas vigas tentando aínda soster a táboa do tres un problema de aritmética que nunca resolvemos

pero hai días en que unha liña recta trazada nun encerado antigo

resplandece na súa estrutura ósea

e todo o noso pequeno mundo groñe pobriño il

coma se rezara un rosario digno da existencia de Deus.

En ausencia de palabra

abondounos o berro denunciador que é a noite do moucho

en ausencia de pan

en ausencia de leite

en ausencia de trigo

contra o día cabrón que se erguía máis cedo ca ninguén.

En ausencia de futuro

rechinaron as rodas dos carros ou serían acaso metáforas deterioradas

aves de mal agoiro que ostentan o poder.

O resto dos animais

golsan sobor dos prados os cañotos de millo cos que se criaron

en sinal de dó

si porque en ausencia de futuro

só hai ausencia

e talvez isto que digo:

En ausencia de ti

de tanto morder as herbas para conter o espasmo

digo o teu nome ata que a lingua se me seque

e fico toda igual a ti antes e despois do tempo

facendo a fotosíntese do amor

na vangarda da nada

onde só se pode vivir pintada coma un monocromo verde.


Tradução para português de Carlos Silva

Traducción al castellano dew la propia autora