Home

Foto: Charo López

OLGA NOVO (Vilarmao, A Pobra do Brollón, 1975). Licenciada en Filoloxía galega pola Universidade de Santiago de Compostela. Foi profesora de lingua e cultura galega na Universidade da Alta Bretaña, en Rennes, e na Universidade de Bretaña Sur, en Lorient. É autora de catro poemarios: A teta sobre o Sol (1966, Edicións do Dragón, 1999. Letras de Cal), Nós nus (1997, Xerais), A cousa Vermella (Espiral Maior, 2004) e Cráter (Toxosoutos, 2011). Tamén ten destacado pola súa laboura investigadora, con diversos ensaios en revistas e congresos, alén de varios libros, como: Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodríguez Fer (1995, Edicións Positivas). O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999, 4-Cromía, e ampliado en 2008, Follas Novas), Uxío Novoneyra. Lingua loaira (2005, Fundación Caixa Galicia) e Erótica Medieval Galaica (2013, Toxosoutos).


OLGA NOVO (Vilarmao, A Pobra do Brollón, 1975). Licenciada en Filología gallega por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido profesora de lengua y cultura gallega en la Universidad de la Alta Bretaña, en Rennes, y en la Universidad de Bretaña Sur, en Lorient. Es autora de cuatro poemarios: A teta sobre o Sol (1966, Edicións do Dragón, 1999. Letras de Cal), Nós nus (1997, Xerais), A cousa Vermella (Espiral Maior, 2004) e Cráter (Toxosoutos, 2011). También destaca por su trabajo como investigadora, con diversos ensayos en revistas y congresos, además de varios libros, como: Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodríguez Fer (1995, Edicións Positivas). O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999, 4-Cromía, e ampliado en 2008, Follas Novas), Uxío Novoneyra. Lingua loaira (2005, Fundación Caixa Galicia) e Erótica Medieval Galaica (2013, Toxosoutos).


OLGA NOVO (Vilarmao, A Pobra do Brollón, 1975). Licenciada em Filologia galega pela Universidade de Santiago de Compostela. Foi professora de língua e cultura galega na Universidade da Alta Bretanha, em Rennes, e na Universidade de Bretanha Sul, em Lorient. É autora de quatro livros de poesia: A teta sobre o Sol (1966, Edicións do Dragón, 1999. Letras de Cal), Nós nus (1997, Xerais), A cousa Vermella (Espiral Maior, 2004) e Cráter (Toxosoutos, 2011). Também tem destacado pelo seu trabalho como investigadora, com diversos ensaios em revistas e congressos, além de vários livros, como: Por un vocabulario galego do sexo. A terminoloxía erótica de Claudio Rodríguez Fer (1995, Edicións Positivas). O lume vital de Claudio Rodríguez Fer (1999, 4-Cromía, e ampliado en 2008, Follas Novas), Uxío Novoneyra. Lingua loaira (2005, Fundación Caixa Galicia) e Erótica Medieval Galaica (2013, Toxosoutos).


de Cráter (Toxosoutos, 2012):

A Idea da Beleza

Monocromo verde

2 thoughts on “Olga Novo

  1. Pingback: Monocromo verde. Olga Novo | tr3sreinos

  2. Pingback: “A Idea da Beleza” de “Cráter”, de Olga Novo | tr3sreinos

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s