Home

Rosalíate_32.jpeg

Fotografía: Xaquín Soliño

Silvia Penas Estévez, (Vigo 1980)

Estudou Filoloxía Galega na Universidade de Vigo e exerceu como profesora de lingua e literatura galega.

Como poeta publicou os libros As uñas crecen (Sotelo Blanco, 2014), Biografía da multitude (Instituto de Estudos Miñoranos, 2009, en conxunto con Elvira Riveiro), Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores (Fervenza, 2016) e Fronteira paraíso (Urutau, 2019. Con Fotografías de Andrés Tejada.)

No eido do teatro participou na creación da peza teatral Sofía e as postsocráticas da Compañía Inversa teatro, e forma co músico Jesús Andrés Tejada o grupo de poesía escénica Cintaadhesiva.


Silvia Penas Estévez, (Vigo 1980).

Estudou Filologia Galega na Universidade de Vigo e exerceu como professora de língua e literatura galega.

Como poeta publicou os livros As uñas crecen (Sotelo Blanco, 2014), Biografía da multitude (Instituto de Estudos Miñoranos, 2009, en conjunto com Elvira Riveiro), Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores (Fervenza, 2016) e Fronteira paraíso (Urutau, 2019. Com Fotografias de Andrés Tejada.)

No campo teatral participou na criação da peça Sofía e as postsocráticas da Companhia Inversa teatro, e forma com o músico Jesús Andrés Tejada o grupo de poesia cénica Cintaadhesiva.


Silvia Penas Estévez, (Vigo 1980).

Estudió Filología Gallega en la Universidad de Vigo y ejerció como profesora de lengua y literatura gallega.

Como poeta publicó los libros As uñas crecen (Sotelo Blanco, 2014), Biografía da multitude (Instituto de Estudos Miñoranos, 2009, en conjunto con Elvira Riveiro), Diario de ladras, bailarinas, asasinas e flores (Fervenza, 2016) y Fronteira paraíso (Urutau, 2019. Con Fotografías de Andrés Tejada.)

No el campo del teatro participó en la creación de la pieza teatral Sofía e as postsocráticas de la Compañía Inversa teatro, y forma con el músico Jesús Andrés Tejada el grupo de poesía escénica Cintaadhesiva.


Poemas:

de Fronteira Paraíso:

Entre os restos espertei