Home

Yolanda Castaño (Compostela, 1977). Licenciada en filoloxía hispánica, ademais de poeta é activista cultural, crítica, tradutora e editora. Traducida a máis de 25 idiomas, gañou diversos premios polo seu traballo, como El Ojo Crítico de RNE por Profundida de campo (Espiral maior, 2007), o Premio Nacional de la Crítica por Vivimos no ciclo das Erofanías (1998) ou o premio Afundación por A segunda lingua (Arte de trobar, 2014). Outros libros seus son Elevar as pálpebras (Espiral Maior, 1995), Delicia (Espiral Maior, 1998) ou O libro da egoísta (Galaxia, 2003). Destacan tamén as antoloxías O puño e a letra (Xerais, 2018), o cal consta de 40 poemas recollidos das súas anteriores obras e ilustrados por 40 artistas de banda deseñada galegos; e Un cobertizo lleno de significados sospechosos (Antología bilingüe (Editorial Milenio, 2020).

Yolanda Castaño (Compostela, 1977). Licenciada en filología hispánica, además de poeta es activista cultural, crítica, traductora y editora. Traducida a más de 25 idiomas, ganó diversos premios por su trabajo, como El Ojo Crítico de RNE por Profundida de campo (Espiral maior, 2007), el Premio Nacional de la Crítica por Vivimos no ciclo das Erofanías (Espiral maior, 1998) o el premio Afundación por A segunda lingua (Arte de trobar, 2014). Otros libros suyos son Elevar as pálpebras (Espiral Maior, 1995), Delicia (Espiral Maior, 1998) o O libro da egoísta (Galaxia, 2003). Destacan también las antologías O puño e a letra (Xerais, 2018), el cual consta de 40 poemas recogidos de sus anteriores obras e ilustrados por 40 artistas de cómic gallegos; y Un cobertizo lleno de significados sospechosos (Antología bilingüe) (Editorial Milenio, 2020).

Yolanda Castaño (Compostela, 1977). Licenciada em filologia hispânica, além de poeta é ativista cultural, crítica, tradutora e editora. Traduzida a mais de 25 idiomas, ganhou diversos prémios pelo seu trabalho, como El Ojo Crítico de RNE por Profundida de campo (Espiral maior, 2007), o Premio Nacional de la Crítica por Vivimos no ciclo das Erofanías (Espiral maior, 1998) ou o premio Afundación por A segunda lingua (Arte de trobar, 2014). Outros livros seus som Elevar as pálpebras (Espiral Maior, 1995), Delicia (Espiral Maior, 1998) ou O libro da egoísta (Galaxia, 2003). Destacam-se também as antologias O puño e a letra (Xerais, 2018), o qual consta de 40 poemas recolhidos das suas anteriores obras e ilustrados por 40 artistas de banda desenhada galegos; e Un cobertizo lleno de significados sospechosos (Antología bilingüe) (Editorial Milenio, 2020).

Poemas 

de A segunda lingua

O subliñado non é meu