Home

Escultura: Blake Ward

Sara Torres. Conjuros y Cantos. Kriller71, 2016.

ELLOS ME DIJERON:

puedes contar tu historia aquí pero no le hables a las niñas

puedes amar a nuestras mujeres pero sólo durante el verano y no has de insistir amando a la misma demasiado tiempo

te irás con la caída de Agosto el invierno es para las

familias

Me dijeron:

el hombre y la mujer se buscan y se juntan por naturaleza gozan el uno del otro

toda mujer se realiza en la crianza lo que tiene de madre la hace sagrada y distinta a los otros

Dijeron:

nuestras compañeras son fuertes y libres

nos eligen libremente como padres de su prole

puedes dormir junto a ellas una noche pero no la confundas no escribas fantasías no la seduzcas inventándole otros mundos

Dijeron:

ella pertenece a aquí

Luego encendieron las montañas con fuego iluminaron la noche para ir a buscarme prepararon una pira con músicas llamaron a sus músicas “cantos de liberación”

Entonaron: somos de entre los hombres los justos cuidamos de nuestros animales amamos a nuestras mujeres

Mientras sola en el costado del río donde antes nadamos juntas mis brazos se entregaban al aire magenta flexibles como cañas de bambú muy fino Pasé la noche en el río y ellos no me encontraron Mientras yo sonreía bulto caliente en el amanecer tranquilo ellos dijeron: la bruja Había entrado Septiembre y yo todavía estaba allí iba mirando los charcos de lluvia iba germinando palabras

Ellos dijeron: no vuelvas has hablado a las niñas

les has contado tus visiones y has buscado con ella la cuarta noche

no debiste más de tres te advertimos

Mafdet busto de pantera olor lavanda azucarado

la frondosidad me guarda

me vela la lechuza

Mafdet la bruja conoce y encuentra

regresa siempre


ELES DISSERAM-ME:

podes contar a tua história por cá mas não a contes às meninas

podes amar as nossas mulheres mas só durante o verão e não hás de insistir amando a mesma demasiado tempo

irás embora com o fim de agosto o inverno é para as

famílias

Disseram-me:

o homem e a mulher procuram-se e juntam-se por natureza desfrutam um do outro

toda a mulher se realiza na criança o que tem de mãe faz dela sagrada e distinta dos outros

Disseram-me:

as nossas companheiras são fortes e livres

elegem-nos livremente como pais da sua prole

podes dormir junto delas uma noite mas não as confundas não escrevas fantasias não as seduzas inventando-lhes outros mundos

Disseram:

ela pertence aqui

Depois prenderam as montanhas com fogo iluminaram a noite para me procurarem prepararam uma pira com músicas chamaram às suas músicas “cantos de libertação”

Entoaram: somos de entre os homens os justos cuidamos dos nossos animais amamos as nossas mulheres

Entretanto sozinha na margem do rio onde antes nadámos juntas os meus braços entregavam-se ao ar magenta flexíveis como canas de bambu muito fino Passei a noite no rio e eles não me encontraram Entretanto eu sorria vulto quente no amanhecer tranquilo eles disseram: a bruxa Tinha começado setembro e eu ainda lá estava ia observando os charcos de chuva ia germinando palavras

Eles disseram: não voltes falaste com as meninas

e contaste-lhes as tuas visões e procuraste com ela a quarta noite

não devias ficar mais de três avisámos-te

Mafdet busto de pantera cheiro a lavanda açucarado

a frondosidade guarda-me

vela-me a coruja

Mafdet a bruxa conhece e encontra

regressa sempre


ELES DIXÉRONME:

podes contar a túa historia aquí pero non lle fales ás nenas

podes amar ás nosas mulleres mais só durante o verán e non debes insistir amando á mesma demasiado tempo

iraste coa caída de Agosto o inverno é para as

familias

Dixéronme:

o home e a muller procúranse e xúntanse por natureza gozan o un do outro

toda muller realízase na crianza o que ten de nai faina sagrada e distinta aos outros

Dixeron:

as nosas compañeiras son fortes e libres

elíxennos libremente como pais da súa prole

podes durmir xunto delas unha noite pero non a confundas non escribas fantasías non a seduzas inventándolle outros mundos

Dixeron:

ela pertence a aquí

Despois acenderon as montañas con lume iluminaron a noite para ir buscarme prepararon unha pira con músicas chamaron ás súas músicas “cantos de liberación”

Entoaron: somos de entre os homes os xustos coidamos dos nosos animais amamos ás nosas mulleres

Mentres soa na marxe do río onde antes nadamos xuntas os meus brazos entregábanse ao aire maxenta flexíbeis coma canas de bambú moi fino Pasei a noite no río e eles non me atoparon Mentres eu sorría morea quente no amencer tranquilo eles dixeron: a bruxa Entrara Setembro e eu aínda estaba alí ía mirando os charcos de choiva ía xermolando palabras

Eles dixeron: non voltes falácheslles ás nenas

contácheslles as túas visións e procuraches con ela a cuarta noite

non debiches máis de tres advertímoscho

Mafdet busto de pantera cheiro lavanda sucrado

a frondosidade gárdame

vélame a curuxa

Mafdet a bruxa coñece e atopa

torna sempre


Revisora da tradução para o Português: Sara I. Veiga

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s