Home

UM OURIÇO

Portanto era isto: pensar uma coisa completa

e inteira como ver um fruto desprender-se da árvore

como um grito se separa do corpo na sua matéria

de grito, uma coisa exposta à voracidade, um fruto,

um fragmento absoluto. O ouriço de Friedrich Schlegel

ia e vinha quando ninguém o via, espinhos virados para fora,

parava no escuro sem respirar, à mercê da impiedade e das crianças.

E nós continuávamos nisto: pensar essa coisa por dentro e por fora-

com tesoura e lápis inventá-la sem eira nem beira, e deixá-la na rua

a ver como mexia, a ver se nos fugia. Um fragmento absoluto,

um ouriço, denso por fora e frágil por dentro

(a atravessar a linha do caminho).

Comovente sempre o primeiro fruto na árvore, o crescente

sobressalto na afasia. Tracejados, recortes, uníamos os pontos

fortes de onde emergem as figuras; nas fotografias

seguíamos atentos a sinais mortos. O ouriço de Schlegel

ia e vinha noite após noite, pequeno, ágil, interdito. Entretanto

nós sonhávamos um corpo aflito, um sonho mais denso. Parados

na fronteira das coisas visíveis, confundíamos o dentro e o fora

as quebras internas e as coisas inteiras. É cada coisa

um fragmento absoluto? Sonhávamos com instrumentos

impossíveis, uma faca que cortasse apenas por dentro

os frutos incólumes ao mostrar-lhes o centro.


UN ERIZO

 

Entonces era esto: pensar una cosa completa

y entera como ver un fruto desprenderse del árbol

 

como un grito se separa del cuerpo en su materia

de grito, una cosa expuesta a la voracidad, un fruto,

 

un fragmento absoluto. El erizo de Friedrich Schlegel

iba y venía cuando nadie lo veía, espinas apuntando hacia fuera,

 

paraba en lo oscuro sin respirar, a merced de la impiedad y de los niños.

Y nosotros continuábamos en esto: pensar esa cosa por dentro y por fuera-

 

con tijera y lápiz inventarla sin oficio ni beneficio, y dejarla en la calle

a ver como se movía, a ver si se nos escapaba. Un fragmento absoluto,

 

un erizo, denso por fuera y frágil por dentro

(atravesando la línea del camino).

 

Conmovedor siempre el primer fruto en el árbol, el creciente

sobresalto en la afasia. Trazados, recortes, uníamos los puntos

 

fuertes de donde emergen las figuras; en las fotografías

seguíamos atentos a señales muertas. El erizo de Schlegel

 

iba y venía noche tras noche, pequeño, ágil, atónito. Mientras

nosotros soñábamos un cuerpo angustiado, un sueño más denso. Parados

 

en la frontera de las cosas visibles, confundíamos el dentro y el afuera

las roturas internas y las cosas enteras. ¿Es cada cosa

 

un fragmento absoluto? Soñábamos con instrumentos

imposibles, un cuchillo que cortase apenas por dentro

 

los frutos incólumes al mostrarles el centro.


UN OURIZO

 

Entón era isto: pensar unha cousa completa

e enteira coma ver un froito desprenderse da árbore

 

coma un grito se separa do corpo na súa materia

de grito, unha cousa exposta á voracidade, un froito,

 

un fragmento absoluto. O ourizo de Friedrich Schlegel

ía e viña cando ninguén o vía, espiñas viradas para fóra,

 

paraba no escuro sen respirar, á mercé da impiedade e dos cativos.

E nós continuabamos nisto: pensar esa cousa por dentro e por fóra-

 

con tesoira e lapis inventala sen oficio nin beneficio, e deixala na rúa

a ver como se mexía, a ver se nos fuxía. Un fragmento absoluto,

 

un ourizo, denso por fóra e fráxil por dentro

(a atravesar a liña do camiño).

 

Conmovedor sempre o primeiro froito na árbore, o crecente

sobresalto na afasia. Trazados, recortes, uniamos os puntos

 

fortes de onde emerxen as figuras; nas fotografías

seguiamos atentos a sinais mortos. O ourizo de Schlegel

 

ía e viña noite tras noite, pequeno, áxil, atónito. Mentres

nós soñabamos un corpo exhausto, un soño máis denso. Parados

 

na fronteira das cousas visíbeis, confundiamos o dentro e o fóra

as fracturas internas e as cousas enteiras. É cada cousa

 

un fragmento absoluto? Soñabamos con instrumentos

imposíbeis, un coitelo que cortase apenas por dentro

 

os froitos incólumes ao mostrarlles o centro.

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

Connecting to %s